Tuesday, June 6Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Docker

Chuyển Nhà Website WordPress Lên Docker

Chuyển Nhà Website WordPress Lên Docker

Docker
Có rất nhiều hướng design một ecosystem với docker, ở đây mình sẽ sử dụng docker swarm, traefik, phpmyadmin, mysql và wordpress image để thực hiện, bạn có thể google để tìm hiểu thêmBước 1: Cài docker swarm và traefik revert proxyĐầu tiên các bạn cài docker và docker swarm theo hướng dẫn tại đây. Khi đã có docker swarm chạy dưới dạng service, bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo.Hình này để minh họa cho stack thôiBước 2: Chuẩn bị stack compose cho websiteỞ phần trước mình đã tạo hai network cho docker gọi là backend và proxy, hôm nay mình sẽ sử dụng hai network này để làm việc với stack.Chúng ta sẽ tạo stack với tên file là wordpress.ymlversion: "3.3"services:  wordpress:    image: wordpress    restart: always    container_name: wp    environment:      WORDPRE...