Sunday, July 14Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Woocommerce

Cách thêm nhóm sản phẩm bằng wocommerce

Cách thêm nhóm sản phẩm bằng wocommerce

Woocommerce
Nhóm sản phẩm trong WooCommerce có thể được hiểu là một tập hợp nhiều sản phẩm đưa vào một nhóm, và người dùng khi mua sẽ mua cả nhóm đó thay vì chỉ mua một sản phẩm riêng lẻ. Rất thích hợp cho các bạn bán hàng theo gói hoặc khuyến mãi gì đó. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa nhóm sản phẩm với danh mục sản phẩm nhé, hai cái khác nhau hoàn toàn. Trước tiên, chúng ta cần tạo ra một nhóm sản phẩm trước. Nhóm sản phẩm cũng là sản phẩm bình thường nhưng chúng ta sẽ chọn kiểu dữ liệu sản phẩm là “Sản phẩm được nhóm” và không cần nhập giá cho nó. Tạo nhóm sản phẩm Sau đó tiến hành sửa hoặc thêm mới sản phẩm cần đưa vào nhóm, phần “Các sản phẩm được kết nối“, bạn sẽ thấy có thêm một mục tên là Nhóm và ở đó bạn hãy tìm nhóm bạn vừa tạo ra để thêm vào. Bây giờ khi xem nhóm sản phẩm kia, bạn...
Cách đăng sản phẩm trong woocommerce wordpress

Cách đăng sản phẩm trong woocommerce wordpress

Tương tác CMS website với wordpress, Woocommerce
Việc đầu tiên sau khi bạn cài đặt Woocommerce chính là tạo sản phẩm. Sau khi tạo sản phẩm, bạn có thể dễ dàng kiểm tra cách thức làm việc của Woocommerce. Bài học hôm nay, bạn sẽ nắm được cách tạo nhiều loại sản phẩm trong Woocommerce Đăng sản phẩm mới lên website Tìm “Sản phẩm” trong trình quản lý wordpress => Thêm mới. Thêm thông tin về sản phẩm Lưu nháp: khi bạn chưa muốn sản phẩm đăng chính thức lên website khi đang còn chỉnh sửa Đăng: khi bạn thêm đủ thông tin sản phẩm và hài lòng, bấm “Đăng” để sản phẩm xuất hiện lên website. Bạn kéo xuống dưới cùng để thêm mô tả ngắn cho sản phẩm.   Thêm giá sản phẩm Nếu bạn không có chương trình khuyến mãi cho sản phẩm, ô “Giá khuyến mãi” bạn để trống. Thêm hình ảnh cho sản phẩm 1: Thêm ảnh chính của ...