Tuesday, February 7Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Cách đăng sản phẩm trong woocommerce wordpress

Việc đầu tiên sau khi bạn cài đặt Woocommerce chính là tạo sản phẩm. Sau khi tạo sản phẩm, bạn có thể dễ dàng kiểm tra cách thức làm việc của Woocommerce. Bài học hôm nay, bạn sẽ nắm được cách tạo nhiều loại sản phẩm trong Woocommerce

Đăng sản phẩm mới lên website

Tìm “Sản phẩm” trong trình quản lý wordpress => Thêm mới.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website

Thêm thông tin về sản phẩm

tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 4
Lưu nháp: khi bạn chưa muốn sản phẩm đăng chính thức lên website khi đang còn chỉnh sửaĐăng: khi bạn thêm đủ thông tin sản phẩm và hài lòng, bấm “Đăng” để sản phẩm xuất hiện lên website.Bạn kéo xuống dưới cùng để thêm mô tả ngắn cho sản phẩm.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
cách đăng sản phẩm nhiều biến thể trong woocommerce website wordpress
Bạn cũng có thể chỉ cần cập nhật thông tin bạn thấy cần thiết. Tối thiểu bạn phải có thông tin “Giá”.

Cập nhật thông tin cho từng size, màu sắc

Nếu mỗi biến thể có thông tin riêng, bạn chọn từng biến thể (màu sắc như ở sản phẩm mình Demo), rồi thay đổi thông tin cho nó.1: Chọn biến thể màu sắc bạn muốn cập nhật thông tin2: Thay đổi ảnh đại diện cho biến thể này3: Thay đổi giá của biến thể này4: Nếu riêng màu vàng đã hết hàng, bạn có thể cập nhật như bên dưới. Khách hàng sẽ không thể đặt mua biến thể này. Nhưng vẫn có thể đặt mua biến thể màu sắc khác (nếu bạn để thông tin các biến thể khác là “còn hàng”)Bạn có thể thay đổi các thông tin khác nếu thấy cần thiết.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
đăng sản phẩm lên website có nhiều size màu sắc trong woocommerce 5
Cập nhật giá chung cho tất cả các biến thể màu sắc.
cách đăng sản phẩm nhiều biến thể trong woocommerce website wordpress
Bạn cũng có thể chỉ cần cập nhật thông tin bạn thấy cần thiết. Tối thiểu bạn phải có thông tin “Giá”.

Cập nhật thông tin cho từng size, màu sắc

Nếu mỗi biến thể có thông tin riêng, bạn chọn từng biến thể (màu sắc như ở sản phẩm mình Demo), rồi thay đổi thông tin cho nó.1: Chọn biến thể màu sắc bạn muốn cập nhật thông tin2: Thay đổi ảnh đại diện cho biến thể này3: Thay đổi giá của biến thể này4: Nếu riêng màu vàng đã hết hàng, bạn có thể cập nhật như bên dưới. Khách hàng sẽ không thể đặt mua biến thể này. Nhưng vẫn có thể đặt mua biến thể màu sắc khác (nếu bạn để thông tin các biến thể khác là “còn hàng”)Bạn có thể thay đổi các thông tin khác nếu thấy cần thiết.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 1
Bạn thao tác tiếp theo số đánh trong hình. Lưu ý, ở các màu sắc, bạn phân tách bằng dấu xổ đứng “|” (Bấm ‘Shift + “\”). Bạn cũng nhớ tick vào “Dùng cho nhiều biến thể”.Sau đó bấm “Lưu thuộc tính”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 2
Bạn đã tạo ra được một lựa chọn cho khách hàng về màu sắc sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có cả size, bạn có thể bấm “Thêm” và làm tương tự như ở màu sắc. Thay các màu bằng size.Sau đó bạn chọn vào “Các biến thể”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 3
Nhấn vào “Đi”.tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 4Bạn có thể đê giá trị mặc định ban đầu, khi khách hàng mới truy cập sản phẩm.

Cập nhật thông tin chung của các biến thể size, màu sắc

Nếu bạn muốn thay đổi chung cho tất cả các biến thể (thí dụ các biến thể cùng một giá, cân nặng, kích thước), bạn chọn “Bất kỳ Màu sắc…”.Click chuột vào vùng mình vẽ ngoằn nghèo để cập nhật thông tin chung có tất cả các biến thể.
đăng sản phẩm lên website có nhiều size màu sắc trong woocommerce 5
Cập nhật giá chung cho tất cả các biến thể màu sắc.
cách đăng sản phẩm nhiều biến thể trong woocommerce website wordpress
Bạn cũng có thể chỉ cần cập nhật thông tin bạn thấy cần thiết. Tối thiểu bạn phải có thông tin “Giá”.

Cập nhật thông tin cho từng size, màu sắc

Nếu mỗi biến thể có thông tin riêng, bạn chọn từng biến thể (màu sắc như ở sản phẩm mình Demo), rồi thay đổi thông tin cho nó.1: Chọn biến thể màu sắc bạn muốn cập nhật thông tin2: Thay đổi ảnh đại diện cho biến thể này3: Thay đổi giá của biến thể này4: Nếu riêng màu vàng đã hết hàng, bạn có thể cập nhật như bên dưới. Khách hàng sẽ không thể đặt mua biến thể này. Nhưng vẫn có thể đặt mua biến thể màu sắc khác (nếu bạn để thông tin các biến thể khác là “còn hàng”)Bạn có thể thay đổi các thông tin khác nếu thấy cần thiết.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 12

Cách đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc

Bạn tạo trang sản phẩm mới giống ở trên, riêng phần “Dữ liệu sản phẩm” sẽ có chút thay đổi.Bấm vào dấu xổ xuống => Chọn “Sản phẩm có biến thể” để đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 1
Bạn thao tác tiếp theo số đánh trong hình. Lưu ý, ở các màu sắc, bạn phân tách bằng dấu xổ đứng “|” (Bấm ‘Shift + “\”). Bạn cũng nhớ tick vào “Dùng cho nhiều biến thể”.Sau đó bấm “Lưu thuộc tính”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 2
Bạn đã tạo ra được một lựa chọn cho khách hàng về màu sắc sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có cả size, bạn có thể bấm “Thêm” và làm tương tự như ở màu sắc. Thay các màu bằng size.Sau đó bạn chọn vào “Các biến thể”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 3
Nhấn vào “Đi”.tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 4Bạn có thể đê giá trị mặc định ban đầu, khi khách hàng mới truy cập sản phẩm.

Cập nhật thông tin chung của các biến thể size, màu sắc

Nếu bạn muốn thay đổi chung cho tất cả các biến thể (thí dụ các biến thể cùng một giá, cân nặng, kích thước), bạn chọn “Bất kỳ Màu sắc…”.Click chuột vào vùng mình vẽ ngoằn nghèo để cập nhật thông tin chung có tất cả các biến thể.
đăng sản phẩm lên website có nhiều size màu sắc trong woocommerce 5
Cập nhật giá chung cho tất cả các biến thể màu sắc.
cách đăng sản phẩm nhiều biến thể trong woocommerce website wordpress
Bạn cũng có thể chỉ cần cập nhật thông tin bạn thấy cần thiết. Tối thiểu bạn phải có thông tin “Giá”.

Cập nhật thông tin cho từng size, màu sắc

Nếu mỗi biến thể có thông tin riêng, bạn chọn từng biến thể (màu sắc như ở sản phẩm mình Demo), rồi thay đổi thông tin cho nó.1: Chọn biến thể màu sắc bạn muốn cập nhật thông tin2: Thay đổi ảnh đại diện cho biến thể này3: Thay đổi giá của biến thể này4: Nếu riêng màu vàng đã hết hàng, bạn có thể cập nhật như bên dưới. Khách hàng sẽ không thể đặt mua biến thể này. Nhưng vẫn có thể đặt mua biến thể màu sắc khác (nếu bạn để thông tin các biến thể khác là “còn hàng”)Bạn có thể thay đổi các thông tin khác nếu thấy cần thiết.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 11
Và đây là kết quả. Giờ bạn đặt hàng thử và xem nó hoạt động thế nào nhé.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 12

Cách đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc

Bạn tạo trang sản phẩm mới giống ở trên, riêng phần “Dữ liệu sản phẩm” sẽ có chút thay đổi.Bấm vào dấu xổ xuống => Chọn “Sản phẩm có biến thể” để đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 1
Bạn thao tác tiếp theo số đánh trong hình. Lưu ý, ở các màu sắc, bạn phân tách bằng dấu xổ đứng “|” (Bấm ‘Shift + “\”). Bạn cũng nhớ tick vào “Dùng cho nhiều biến thể”.Sau đó bấm “Lưu thuộc tính”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 2
Bạn đã tạo ra được một lựa chọn cho khách hàng về màu sắc sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có cả size, bạn có thể bấm “Thêm” và làm tương tự như ở màu sắc. Thay các màu bằng size.Sau đó bạn chọn vào “Các biến thể”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 3
Nhấn vào “Đi”.tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 4Bạn có thể đê giá trị mặc định ban đầu, khi khách hàng mới truy cập sản phẩm.

Cập nhật thông tin chung của các biến thể size, màu sắc

Nếu bạn muốn thay đổi chung cho tất cả các biến thể (thí dụ các biến thể cùng một giá, cân nặng, kích thước), bạn chọn “Bất kỳ Màu sắc…”.Click chuột vào vùng mình vẽ ngoằn nghèo để cập nhật thông tin chung có tất cả các biến thể.
đăng sản phẩm lên website có nhiều size màu sắc trong woocommerce 5
Cập nhật giá chung cho tất cả các biến thể màu sắc.
cách đăng sản phẩm nhiều biến thể trong woocommerce website wordpress
Bạn cũng có thể chỉ cần cập nhật thông tin bạn thấy cần thiết. Tối thiểu bạn phải có thông tin “Giá”.

Cập nhật thông tin cho từng size, màu sắc

Nếu mỗi biến thể có thông tin riêng, bạn chọn từng biến thể (màu sắc như ở sản phẩm mình Demo), rồi thay đổi thông tin cho nó.1: Chọn biến thể màu sắc bạn muốn cập nhật thông tin2: Thay đổi ảnh đại diện cho biến thể này3: Thay đổi giá của biến thể này4: Nếu riêng màu vàng đã hết hàng, bạn có thể cập nhật như bên dưới. Khách hàng sẽ không thể đặt mua biến thể này. Nhưng vẫn có thể đặt mua biến thể màu sắc khác (nếu bạn để thông tin các biến thể khác là “còn hàng”)Bạn có thể thay đổi các thông tin khác nếu thấy cần thiết.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 10
Vậy là gần như đầy đủ thông tin cho một trang sản phẩm đơn giản, không có biến thể (màu sắc, size, …)Giờ thì bạn bấm “Đăng” và xem trang sản phẩm đầu tiên bạn đã đăng lên website trông thế nào nhé.Sau khi đăng sản phẩm lên wordpress xong, bạn có thể bấm vào một trong 2 link bên dưới để xem sản phẩm của mình.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 11
Và đây là kết quả. Giờ bạn đặt hàng thử và xem nó hoạt động thế nào nhé.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 12

Cách đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc

Bạn tạo trang sản phẩm mới giống ở trên, riêng phần “Dữ liệu sản phẩm” sẽ có chút thay đổi.Bấm vào dấu xổ xuống => Chọn “Sản phẩm có biến thể” để đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 1
Bạn thao tác tiếp theo số đánh trong hình. Lưu ý, ở các màu sắc, bạn phân tách bằng dấu xổ đứng “|” (Bấm ‘Shift + “\”). Bạn cũng nhớ tick vào “Dùng cho nhiều biến thể”.Sau đó bấm “Lưu thuộc tính”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 2
Bạn đã tạo ra được một lựa chọn cho khách hàng về màu sắc sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có cả size, bạn có thể bấm “Thêm” và làm tương tự như ở màu sắc. Thay các màu bằng size.Sau đó bạn chọn vào “Các biến thể”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 3
Nhấn vào “Đi”.tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 4Bạn có thể đê giá trị mặc định ban đầu, khi khách hàng mới truy cập sản phẩm.

Cập nhật thông tin chung của các biến thể size, màu sắc

Nếu bạn muốn thay đổi chung cho tất cả các biến thể (thí dụ các biến thể cùng một giá, cân nặng, kích thước), bạn chọn “Bất kỳ Màu sắc…”.Click chuột vào vùng mình vẽ ngoằn nghèo để cập nhật thông tin chung có tất cả các biến thể.
đăng sản phẩm lên website có nhiều size màu sắc trong woocommerce 5
Cập nhật giá chung cho tất cả các biến thể màu sắc.
cách đăng sản phẩm nhiều biến thể trong woocommerce website wordpress
Bạn cũng có thể chỉ cần cập nhật thông tin bạn thấy cần thiết. Tối thiểu bạn phải có thông tin “Giá”.

Cập nhật thông tin cho từng size, màu sắc

Nếu mỗi biến thể có thông tin riêng, bạn chọn từng biến thể (màu sắc như ở sản phẩm mình Demo), rồi thay đổi thông tin cho nó.1: Chọn biến thể màu sắc bạn muốn cập nhật thông tin2: Thay đổi ảnh đại diện cho biến thể này3: Thay đổi giá của biến thể này4: Nếu riêng màu vàng đã hết hàng, bạn có thể cập nhật như bên dưới. Khách hàng sẽ không thể đặt mua biến thể này. Nhưng vẫn có thể đặt mua biến thể màu sắc khác (nếu bạn để thông tin các biến thể khác là “còn hàng”)Bạn có thể thay đổi các thông tin khác nếu thấy cần thiết.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 8
Mình đã tải được 4 hình ảnh lên, mình sẽ chọn một ảnh tốt nhất trong số đó làm ảnh đại diện (1) cho sản phẩm.3 ảnh còn lại mình sẽ thêm ở phần ảnh thư viện sản phẩm (2).

Lưu ý mỗi khi bạn đăng ảnh lên

Bạn nên đặt từ khóa về sản phẩm trong tên của ảnh. Và copy luôn tên ảnh, dán xuống ô “Văn bản thay thế”.Điều này giúp sản phẩm của bạn dễ được tìm thấy trên Google hơn.Google sẽ tìm từ khóa trong văn bản thay thế để biết được trang sản phẩm của bạn có phù hợp với từ khóa tìm kiếm của người dùng hay không.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 9
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 10
Vậy là gần như đầy đủ thông tin cho một trang sản phẩm đơn giản, không có biến thể (màu sắc, size, …)Giờ thì bạn bấm “Đăng” và xem trang sản phẩm đầu tiên bạn đã đăng lên website trông thế nào nhé.Sau khi đăng sản phẩm lên wordpress xong, bạn có thể bấm vào một trong 2 link bên dưới để xem sản phẩm của mình.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 11
Và đây là kết quả. Giờ bạn đặt hàng thử và xem nó hoạt động thế nào nhé.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 12

Cách đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc

Bạn tạo trang sản phẩm mới giống ở trên, riêng phần “Dữ liệu sản phẩm” sẽ có chút thay đổi.Bấm vào dấu xổ xuống => Chọn “Sản phẩm có biến thể” để đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 1
Bạn thao tác tiếp theo số đánh trong hình. Lưu ý, ở các màu sắc, bạn phân tách bằng dấu xổ đứng “|” (Bấm ‘Shift + “\”). Bạn cũng nhớ tick vào “Dùng cho nhiều biến thể”.Sau đó bấm “Lưu thuộc tính”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 2
Bạn đã tạo ra được một lựa chọn cho khách hàng về màu sắc sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có cả size, bạn có thể bấm “Thêm” và làm tương tự như ở màu sắc. Thay các màu bằng size.Sau đó bạn chọn vào “Các biến thể”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 3
Nhấn vào “Đi”.tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 4Bạn có thể đê giá trị mặc định ban đầu, khi khách hàng mới truy cập sản phẩm.

Cập nhật thông tin chung của các biến thể size, màu sắc

Nếu bạn muốn thay đổi chung cho tất cả các biến thể (thí dụ các biến thể cùng một giá, cân nặng, kích thước), bạn chọn “Bất kỳ Màu sắc…”.Click chuột vào vùng mình vẽ ngoằn nghèo để cập nhật thông tin chung có tất cả các biến thể.
đăng sản phẩm lên website có nhiều size màu sắc trong woocommerce 5
Cập nhật giá chung cho tất cả các biến thể màu sắc.
cách đăng sản phẩm nhiều biến thể trong woocommerce website wordpress
Bạn cũng có thể chỉ cần cập nhật thông tin bạn thấy cần thiết. Tối thiểu bạn phải có thông tin “Giá”.

Cập nhật thông tin cho từng size, màu sắc

Nếu mỗi biến thể có thông tin riêng, bạn chọn từng biến thể (màu sắc như ở sản phẩm mình Demo), rồi thay đổi thông tin cho nó.1: Chọn biến thể màu sắc bạn muốn cập nhật thông tin2: Thay đổi ảnh đại diện cho biến thể này3: Thay đổi giá của biến thể này4: Nếu riêng màu vàng đã hết hàng, bạn có thể cập nhật như bên dưới. Khách hàng sẽ không thể đặt mua biến thể này. Nhưng vẫn có thể đặt mua biến thể màu sắc khác (nếu bạn để thông tin các biến thể khác là “còn hàng”)Bạn có thể thay đổi các thông tin khác nếu thấy cần thiết.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 5

Thêm hình ảnh cho sản phẩm

1: Thêm ảnh chính của sản phẩm, xuất hiện đầu tiên khi khách truy cập trang sản phẩm.2: Thêm các ảnh phụ để mô tả kỹ hơn về sản phẩm
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 7
Bạn nhấn vào link để thêm ảnh.Bạn có thể  chọn tải tệp tin lên từ máy tính. Nếu bạn đã tải lên trước đó rồi, bạn có thể vào thư viện để chọn.Một khi bạn tải ảnh lên, ảnh sẽ được lưu vào hosting. Những ảnh đã nằm trong thư viện, bạn có thể dùng cho nhiều sản phẩm, hoặc cho các bài viết khác.Bấm “chọn tập tin” để tải ảnh sản phẩm lên. Mỗi lần bạn nên tải nhiều nhất là 3-4 ảnh. Nhiều hơn, việc tải ảnh có thể không thực hiện được.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 8
Mình đã tải được 4 hình ảnh lên, mình sẽ chọn một ảnh tốt nhất trong số đó làm ảnh đại diện (1) cho sản phẩm.3 ảnh còn lại mình sẽ thêm ở phần ảnh thư viện sản phẩm (2).

Lưu ý mỗi khi bạn đăng ảnh lên

Bạn nên đặt từ khóa về sản phẩm trong tên của ảnh. Và copy luôn tên ảnh, dán xuống ô “Văn bản thay thế”.Điều này giúp sản phẩm của bạn dễ được tìm thấy trên Google hơn.Google sẽ tìm từ khóa trong văn bản thay thế để biết được trang sản phẩm của bạn có phù hợp với từ khóa tìm kiếm của người dùng hay không.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 9
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 10
Vậy là gần như đầy đủ thông tin cho một trang sản phẩm đơn giản, không có biến thể (màu sắc, size, …)Giờ thì bạn bấm “Đăng” và xem trang sản phẩm đầu tiên bạn đã đăng lên website trông thế nào nhé.Sau khi đăng sản phẩm lên wordpress xong, bạn có thể bấm vào một trong 2 link bên dưới để xem sản phẩm của mình.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 11
Và đây là kết quả. Giờ bạn đặt hàng thử và xem nó hoạt động thế nào nhé.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 12

Cách đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc

Bạn tạo trang sản phẩm mới giống ở trên, riêng phần “Dữ liệu sản phẩm” sẽ có chút thay đổi.Bấm vào dấu xổ xuống => Chọn “Sản phẩm có biến thể” để đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 1
Bạn thao tác tiếp theo số đánh trong hình. Lưu ý, ở các màu sắc, bạn phân tách bằng dấu xổ đứng “|” (Bấm ‘Shift + “\”). Bạn cũng nhớ tick vào “Dùng cho nhiều biến thể”.Sau đó bấm “Lưu thuộc tính”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 2
Bạn đã tạo ra được một lựa chọn cho khách hàng về màu sắc sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có cả size, bạn có thể bấm “Thêm” và làm tương tự như ở màu sắc. Thay các màu bằng size.Sau đó bạn chọn vào “Các biến thể”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 3
Nhấn vào “Đi”.tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 4Bạn có thể đê giá trị mặc định ban đầu, khi khách hàng mới truy cập sản phẩm.

Cập nhật thông tin chung của các biến thể size, màu sắc

Nếu bạn muốn thay đổi chung cho tất cả các biến thể (thí dụ các biến thể cùng một giá, cân nặng, kích thước), bạn chọn “Bất kỳ Màu sắc…”.Click chuột vào vùng mình vẽ ngoằn nghèo để cập nhật thông tin chung có tất cả các biến thể.
đăng sản phẩm lên website có nhiều size màu sắc trong woocommerce 5
Cập nhật giá chung cho tất cả các biến thể màu sắc.
cách đăng sản phẩm nhiều biến thể trong woocommerce website wordpress
Bạn cũng có thể chỉ cần cập nhật thông tin bạn thấy cần thiết. Tối thiểu bạn phải có thông tin “Giá”.

Cập nhật thông tin cho từng size, màu sắc

Nếu mỗi biến thể có thông tin riêng, bạn chọn từng biến thể (màu sắc như ở sản phẩm mình Demo), rồi thay đổi thông tin cho nó.1: Chọn biến thể màu sắc bạn muốn cập nhật thông tin2: Thay đổi ảnh đại diện cho biến thể này3: Thay đổi giá của biến thể này4: Nếu riêng màu vàng đã hết hàng, bạn có thể cập nhật như bên dưới. Khách hàng sẽ không thể đặt mua biến thể này. Nhưng vẫn có thể đặt mua biến thể màu sắc khác (nếu bạn để thông tin các biến thể khác là “còn hàng”)Bạn có thể thay đổi các thông tin khác nếu thấy cần thiết.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 6 

Thêm giá sản phẩm

Nếu bạn không có chương trình khuyến mãi cho sản phẩm, ô “Giá khuyến mãi” bạn để trống.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 5

Thêm hình ảnh cho sản phẩm

1: Thêm ảnh chính của sản phẩm, xuất hiện đầu tiên khi khách truy cập trang sản phẩm.2: Thêm các ảnh phụ để mô tả kỹ hơn về sản phẩm
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 7
Bạn nhấn vào link để thêm ảnh.Bạn có thể  chọn tải tệp tin lên từ máy tính. Nếu bạn đã tải lên trước đó rồi, bạn có thể vào thư viện để chọn.Một khi bạn tải ảnh lên, ảnh sẽ được lưu vào hosting. Những ảnh đã nằm trong thư viện, bạn có thể dùng cho nhiều sản phẩm, hoặc cho các bài viết khác.Bấm “chọn tập tin” để tải ảnh sản phẩm lên. Mỗi lần bạn nên tải nhiều nhất là 3-4 ảnh. Nhiều hơn, việc tải ảnh có thể không thực hiện được.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 8
Mình đã tải được 4 hình ảnh lên, mình sẽ chọn một ảnh tốt nhất trong số đó làm ảnh đại diện (1) cho sản phẩm.3 ảnh còn lại mình sẽ thêm ở phần ảnh thư viện sản phẩm (2).

Lưu ý mỗi khi bạn đăng ảnh lên

Bạn nên đặt từ khóa về sản phẩm trong tên của ảnh. Và copy luôn tên ảnh, dán xuống ô “Văn bản thay thế”.Điều này giúp sản phẩm của bạn dễ được tìm thấy trên Google hơn.Google sẽ tìm từ khóa trong văn bản thay thế để biết được trang sản phẩm của bạn có phù hợp với từ khóa tìm kiếm của người dùng hay không.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 9
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 10
Vậy là gần như đầy đủ thông tin cho một trang sản phẩm đơn giản, không có biến thể (màu sắc, size, …)Giờ thì bạn bấm “Đăng” và xem trang sản phẩm đầu tiên bạn đã đăng lên website trông thế nào nhé.Sau khi đăng sản phẩm lên wordpress xong, bạn có thể bấm vào một trong 2 link bên dưới để xem sản phẩm của mình.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 11
Và đây là kết quả. Giờ bạn đặt hàng thử và xem nó hoạt động thế nào nhé.
tạo trang sản phẩm trong woocommerce đăng sản phẩm lên website 12

Cách đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc

Bạn tạo trang sản phẩm mới giống ở trên, riêng phần “Dữ liệu sản phẩm” sẽ có chút thay đổi.Bấm vào dấu xổ xuống => Chọn “Sản phẩm có biến thể” để đăng sản phẩm có nhiều size, màu sắc.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 1
Bạn thao tác tiếp theo số đánh trong hình. Lưu ý, ở các màu sắc, bạn phân tách bằng dấu xổ đứng “|” (Bấm ‘Shift + “\”). Bạn cũng nhớ tick vào “Dùng cho nhiều biến thể”.Sau đó bấm “Lưu thuộc tính”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 2
Bạn đã tạo ra được một lựa chọn cho khách hàng về màu sắc sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có cả size, bạn có thể bấm “Thêm” và làm tương tự như ở màu sắc. Thay các màu bằng size.Sau đó bạn chọn vào “Các biến thể”.
tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 3
Nhấn vào “Đi”.tạo trang sản phẩm có nhiều size màu sắc trong woocommerce 4Bạn có thể đê giá trị mặc định ban đầu, khi khách hàng mới truy cập sản phẩm.

Cập nhật thông tin chung của các biến thể size, màu sắc

Nếu bạn muốn thay đổi chung cho tất cả các biến thể (thí dụ các biến thể cùng một giá, cân nặng, kích thước), bạn chọn “Bất kỳ Màu sắc…”.Click chuột vào vùng mình vẽ ngoằn nghèo để cập nhật thông tin chung có tất cả các biến thể.
đăng sản phẩm lên website có nhiều size màu sắc trong woocommerce 5
Cập nhật giá chung cho tất cả các biến thể màu sắc.
cách đăng sản phẩm nhiều biến thể trong woocommerce website wordpress
Bạn cũng có thể chỉ cần cập nhật thông tin bạn thấy cần thiết. Tối thiểu bạn phải có thông tin “Giá”.

Cập nhật thông tin cho từng size, màu sắc

Nếu mỗi biến thể có thông tin riêng, bạn chọn từng biến thể (màu sắc như ở sản phẩm mình Demo), rồi thay đổi thông tin cho nó.1: Chọn biến thể màu sắc bạn muốn cập nhật thông tin2: Thay đổi ảnh đại diện cho biến thể này3: Thay đổi giá của biến thể này4: Nếu riêng màu vàng đã hết hàng, bạn có thể cập nhật như bên dưới. Khách hàng sẽ không thể đặt mua biến thể này. Nhưng vẫn có thể đặt mua biến thể màu sắc khác (nếu bạn để thông tin các biến thể khác là “còn hàng”)Bạn có thể thay đổi các thông tin khác nếu thấy cần thiết.
cách đăng sản phẩm lên website wordpress sản phẩm có nhiều biến thể
Giờ thì mình bấm “Cập nhật”/”Đăng” để đăng sản phẩm nhiều màu sắc này. Và kết quả như bên dưới.
cách đăng sản phẩm lên wordpress sản phẩm nhiều biến thể size màu sắc
Với các biến thể khác, bạn làm tương tự.Comment ở bên dưới, nếu bạn có thêm thắc mắc nào về cách đăng sản phẩm lên wordpress cho website bán hàng sử dụng woocommerce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *