Sunday, July 14Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Tag: wocommerce

Cách đăng sản phẩm trong woocommerce wordpress

Cách đăng sản phẩm trong woocommerce wordpress

Tương tác CMS website với wordpress, Woocommerce
Việc đầu tiên sau khi bạn cài đặt Woocommerce chính là tạo sản phẩm. Sau khi tạo sản phẩm, bạn có thể dễ dàng kiểm tra cách thức làm việc của Woocommerce. Bài học hôm nay, bạn sẽ nắm được cách tạo nhiều loại sản phẩm trong Woocommerce Đăng sản phẩm mới lên website Tìm “Sản phẩm” trong trình quản lý wordpress => Thêm mới. Thêm thông tin về sản phẩm Lưu nháp: khi bạn chưa muốn sản phẩm đăng chính thức lên website khi đang còn chỉnh sửa Đăng: khi bạn thêm đủ thông tin sản phẩm và hài lòng, bấm “Đăng” để sản phẩm xuất hiện lên website. Bạn kéo xuống dưới cùng để thêm mô tả ngắn cho sản phẩm.   Thêm giá sản phẩm Nếu bạn không có chương trình khuyến mãi cho sản phẩm, ô “Giá khuyến mãi” bạn để trống. Thêm hình ảnh cho sản phẩm 1: Thêm ảnh chính của ...