Monday, May 27Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Tag: cryptop pay for virus

Ransomware – Tại sao gọi nó là mã độc nguy hiểm và cách phòng tránh thế nào?

Ransomware – Tại sao gọi nó là mã độc nguy hiểm và cách phòng tránh thế nào?

Kỹ năng thời đại 4.0, Tin tức tổng quát
Ransomware là loại malware sử dụng một hệ thống mật mã để mã hóa dữ liệu thuộc về một cá nhân và đòi tiền chuộc thì mới khôi phục lại. Ransomware là loại malware sử dụng một hệ thống mật mã để mã hóa dữ liệu thuộc về một cá nhân và đòi tiền chuộc thì mới khôi phục lại. Một trong những đại diện nổi tiếng nhất của loại malware này có tên là CryptoLocker, nó sẽ tiến hành “bắt cóc” dữ liệu của người dùng làm con tin và đòi họ chi trả hàng trăm USD để “chuộc” lại chúng. Cách thức làm việc của nó như thế nào? Tương tự như các loại malware khác, Ransomware xâm nhập vào máy tính người dùng thông qua các dữ liệu đính kèm từ email, phần mềm tải từ Internet hay chỉ đơn giản là từ các website mà người dùng đã duyệt qua. Sau khi xâm nhập vào máy tính, nó sẽ tiến hành mã hóa dữ liệu của bạn...