Sunday, July 14Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Tag: phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự là gì và đem lại hiệu quả như thế nào cho doanh nghiệp?

Phần mềm quản lý nhân sự là gì và đem lại hiệu quả như thế nào cho doanh nghiệp?

Tin tức tổng quát
Phần mềm quản lý nhân sự hay phần mềm quản lý nguồn nhân lực, phần mềm HRM đều chỉ chung sự kết hợp của các hệ thống và quy trình quản lý, kết nối nguồn nhân lực, công nghệ thông tin thông qua phần mềm máy tính.Có rất nhiều doanh nghiệp lầm tưởng rằng những phần mềm chấm công, tính tiền lương chính là phần mềm quản lý nhân sự nhưng thực sự, những lợi ích mà phần mềm quản lý nhân sự mang lại cho doanh nghiệp là rất to lớn nếu biết cách khai thác.Bài viết này sẽ cố gắng hệ thống các hiểu biết hiện nay về phần mềm quản lý nhân sự để các doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ nhất về giải pháp quản lý này. 1. Sơ lược quá trình phát triển của phần mềm quản lý nhân sự Trước khi tìm hiểu phần mềm quản lý nhân sự là gì, hãy điểm lại các mốc phát triển trên thế giới.    ...