Sunday, July 14Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Tag: truy cập thư mục

Cách gán quyền thư mục trên win 10

Cách gán quyền thư mục trên win 10

Mẹo vặt máy tính, Win 10
Vào một ngày đẹp trời bạn tạo user mới, hay cài lại windown, bạn có thể thấy mình không thể move, chỉnh sửa hoặc copy tệp và thường là do các quyền được đính kèm. Nó có thể là một tệp hoặc thư mục mà hệ thống không muốn thay đổi hoặc một tệp được tạo bởi người dùng đã bị xóa. Bài viết này sẽ giúp bạn Hệ thống tệp của Windows 10 có thể được sử dụng để gán quyền cho các nhóm và người dùng cụ thể để truy cập các tệp và thư mục trên máy tính. Nếu bạn không có quyền cụ thể, Windows 10 sẽ từ chối bạn truy cập. Nhưng nếu tài khoản của bạn có đặc quyền quản trị, bạn có thể sở hữu một số tệp và thư mục nhất định trên máy tính của mình. Trong hướng dẫn này , chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các bước để sở hữu các tệp và thư mục trên PC Windows 10 của bạn mà không cần đến công cụ của...