Monday, May 27Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Tag: uxbuilder

Hướng dẫn chỉnh sửa trang chủ với UX Builder- Themes Flatsome

Hướng dẫn chỉnh sửa trang chủ với UX Builder- Themes Flatsome

Chỉnh sửa themes
Một số thao tác cơ bản Theme Options Bạn truy cập Flatsome -> Theme Options ở bất kỳ trang nào, ngay phía trên cùng hoăc vào trang Quản trị (Admin) chọn Giao diện -> Tùy chỉnh. Tại Theme Options bạn sẽ cấu hình, chỉnh sửa được các phần sau: Header (phần đầu trang): Top bar, Main Menu, Bottom Menu, Sticky menu, logo, banner, giỏ hàng, số điện thoại, menu, …Footer (phần cuối trang): Các cột cuối trang, thông tin bản quyền, các khối nội dung (block)…Shop: chỉnh sửa các thông tin bên trong trang sản phẩm, bố cục trang danh mục sản phẩm,…Blog: chỉnh sửa layout, ngày giờ, và nhiều chỉnh sửa liên quanStyle: chỉnh sửa màu sắc, font chữ, tùy biến css… Chỉnh sửa Widget (Sidebar) Truy cập Giao diện ->...