Sunday, July 14Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Tag: BPO

BPO là nghề gì? Cần kỹ năng ra sao?

BPO là nghề gì? Cần kỹ năng ra sao?

Kỹ năng thời đại 4.0, Tin tức tổng quát
BPO (Business Process Outsourcing) là khái niệm mô tả việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài để thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của công ty thay vì tự triển khai trong tổ chức (in-house) nhằm giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, tập trung chủ yếu vào tìm năng phát triển tập trung của lĩnh vực đó. Theo dịch về nghĩa đen thì BPO như là “Dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp”, “Thuê ngoài qui trình kinh doanh”, “Dịch vụ giải quyết dùm nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Thuê bên ngoài để làm quy trình cho doanh nghiệp”. Hiện nay BPO là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Phillippines.... Tại sao cần  BPO? Cắt giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa n...