Monday, May 27Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

BPO là nghề gì? Cần kỹ năng ra sao?

BPO (Business Process Outsourcing) là khái niệm mô tả việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài để thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của công ty thay vì tự triển khai trong tổ chức (in-house) nhằm giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, tập trung chủ yếu vào tìm năng phát triển tập trung của lĩnh vực đó.
Theo dịch về nghĩa đen thì BPO như là “Dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp”, “Thuê ngoài qui trình kinh doanh”, “Dịch vụ giải quyết dùm nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Thuê bên ngoài để làm quy trình cho doanh nghiệp”. Hiện nay BPO là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Phillippines….

Tại sao cần  BPO?

Cắt giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa nguồn lực là bài toán chung của rất nhiều doanh nghiệp. Trong khi đó, việc duy trì các hoạt động không phải là dịch vụ hay sản phẩm chủ chốt khiến doanh nghiệp phải đầu tư một bộ phận nhân sự cồng kềnh và một khoản chi phí không nhỏ, chưa kể tới những vấn đề về quản trị và phát triển, nghiên cứu là không hề nhỏ.

Trong bối cảnh đó, việc thuê ngoài một đối tác cung cấp các dịch vụ quản lý hằng ngày, quy trình thanh toán, chăm sóc khách hàng, nhập dữ liệu…được xem là một giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp tập trung tốt hơn cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Lợi ích của phương pháp này có thể nhìn thấy ngay như gia tăng hiệu quả làm việc, chi phí thấp hơn, gia tăng sự hài lòng của khách hàng, tiếp cận với kỹ năng quan trọng, sự đổi mới về công nghệ và chất lượng dịch vụ cao hơn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của công ty.

Thuê ngoài các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ kế toán, quản trị nhân sự, quản lý lương, quản trị quan hệ khách hàng, xử lý dữ liệu… đang và sẽ trở thành xu thế tất yếu đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy các lợi ích của BPO thì cần có giải pháp liên quan đến bảo mật thông tin, khả năng liên kết và phối hợp với các nhà dịch vụ, đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp, tính liên tục không bị gián đoạn bởi các rủi ro liên quan trong kinh doanh. Việc lựa chọn các nhà cung cấp BPO có qui trình bảo mật kinh doanh, có kế hoạch đảm bảo tính liền mạch trong kinh doanh (BCP= Business Contiunity Planning), có qui trình nghiệp vụ được chuẩn hóa và cải tiến liên tục theo hướng phương pháp tinh gọn (LEAN..). là một yếu tố quan trọng trước khi doanh nghiệp quyết định sử dụng phương pháp này.

Những lợi ích của BPO?

  • Cung cấp các cách tiếp cận đến con người, các quy trình, công nghệ, và sự thực hành hiệu quả nhất.
  • Cắt giảm quỹ thời gian dư thừa trong các quy trình quản lý của doanh nghiệp , giúp doanh nghiệptập trung vào những điểm trọng tâm trong quá trình kinh doanh của mình.
  • Cung cấp một biện pháp linh hoạt trong việc quản lý lợi nhuận mới – từng bước cho sự phát triển, thống nhất đồng thời với việc tiết kiệm nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp.
  • Cho phép các doanh nghiệp duy trì sự kiểm soát đối với các dự án của mình sao cho việc quản lý là dễ dàng nhất.
  • Thúc đẩy phát triển môi trường mà tại đó các quy trình mới nằm trong sự kiểm soát và giảm thiểu tối đa chi phí cho doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *