Monday, May 27Trang thông tin giải pháp website và công nghệ
Shadow

Cách cộng điểm ưu tiên đại học 2023: Những thông tin thí sinh cần nắm

Tác giả: Chuyên gia giáo dục

Điểm ưu tiên đại học là một trong những yếu tố quan trọng giúp thí sinh tăng khả năng trúng tuyển vào trường đại học mình mong muốn. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng hiểu rõ cách tính điểm ưu tiên đại học. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần biết về cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023.

Các nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh thuộc các nhóm đối tượng sau đây sẽ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học:

 • Thí sinh là con đẻ của người có công với cách mạng: được cộng 2 điểm.
 • Thí sinh là người dân tộc thiểu số: được cộng 1 điểm.
 • Thí sinh là con thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh: được cộng 1 điểm.
 • Thí sinh là con của người được cấp bằng khen, huân chương kháng chiến: được cộng 0,5 điểm.
 • Thí sinh là người khuyết tật: được cộng 1 điểm.

Cách tính điểm ưu tiên đại học

Điểm ưu tiên đại học được tính như sau:

Điểm ưu tiên = Số điểm ưu tiên theo nhóm đối tượng x hệ số ưu tiên

Hệ số ưu tiên của các nhóm đối tượng được quy định như sau:

 • Con đẻ của người có công với cách mạng: hệ số 2.
 • Người dân tộc thiểu số: hệ số 1.
 • Con thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh: hệ số 1.
 • Thí sinh là con của người được cấp bằng khen, huân chương kháng chiến: hệ số 0,5.
 • Thí sinh là người khuyết tật: hệ số 1.

Lưu ý

 • Điểm ưu tiên chỉ được cộng cho tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT.
 • Điểm ưu tiên không được cộng dồn cho các nhóm đối tượng.
 • Thí sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên của nhóm có hệ số cao nhất.

Ví dụ

Thí sinh A là người dân tộc thiểu số và là con thương binh, bệnh binh. Điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh A là 27,5.

Điểm ưu tiên của thí sinh A là:

 • Điểm ưu tiên cho người dân tộc thiểu số = 1 x 1 = 1 điểm.
 • Điểm ưu tiên cho con thương binh, bệnh binh = 1 x 1 = 1 điểm.

Vậy, điểm ưu tiên của thí sinh A là 1 + 1 = 2 điểm.

Tổng điểm xét tuyển đại học

Tổng điểm xét tuyển đại học được tính bằng tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Ví dụ

Thí sinh A có điểm thi tốt nghiệp THPT là 27,5 và được cộng 2 điểm ưu tiên. Vậy, tổng điểm xét tuyển đại học của thí sinh A là 27,5 + 2 = 29,5 điểm.

Kết luận

Cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023 đã được quy định rõ ràng. Thí sinh cần nắm rõ cách tính điểm ưu tiên để có thể tăng khả năng trúng tuyển vào trường đại học mình mong muốn.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023. Chúc các bạn thành công trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt được kết quả tuyển sinh đại học như mong đợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *